Fjärrvärme på 24 orter

Solör Bioenergi levererar fjärrvärme på tjugosju orter i Sverige. Vi vänder oss till mindre och medelstora kommuner samt industrier vad gäller både byggande och drivande av anläggningar för leverans av färdig värme, ånga och el.
I Solör Bioenergi koncernen ingår även Rindi Energi AB med dotter och intressebolag som levererar fjärrvärme på elva orter i Sverige och två i Polen, se www.rindi.se.

Välj ort

Välkommen till Solör Bioenergi Fjärrvärme

Solör Bioenergi bedriver genom sina dotter- och intressebolag fjärrvärmeverksamhet på ett flertal orter i Sverige. För att du som kund skall känna dig trygg så är verksamheten uppbyggd i regioner. I varje region är expertis med lång branscherfarenhet anställd för att sköta ortens fjärrvärme och snabbt finnas till hands om eventuellt fel skulle uppstå.
Läs mer

Priser

Priset sätts i de flesta fall en gång per år. För mer information se respektive ort. Gå till våra orter »

Serviceavtal

När du ska värma din bostad och producera det varmvatten du behöver är fjärrvärme tryggt och säkert. Läs mer »

Miljöpåverkan

Solör Bioenergi producerar fjärrvärme som är producerad på ett miljöriktigt sätt. Läs mer »

Varför fjärrvärme?

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva och miljövänliga. I produktionen används exempelvis rester från skogen – som toppar och grenar –träavfall och annat biobränsle. Systemet tar också tillvara på värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.